Kiddynames


Hoe kun jij meedoen?

Deel je mooiste foto van jouw KiddyColors product op Facebook en/of Instagram    

Tag @kiddycolors en gebruik #kiddycolors

Iedere laatste dag van de maand kiezen wij de mooiste foto en maken de winnaar bekend via onze Facebookpagina

En wie weet win jij dan wel een cadeaubon ter waarde van 50Euro.

Dus waar wacht je op, pak je camera en maak kans op deze fantastische prijs!

 

 
 

Algemene voorwaarden winactie #kiddynames

 • De oprichter van dit promotionele kansspel is KiddyColors BV, gevestigd op Kerckwervelaan 9 3443PC Oegstgeest te Nederland. Voor meer informatie of klachten, kun je contact opnemen met info@kiddycolors.com. Gebaseerd op de E-commerce Directive 2000/31/EC van de Europese Unie, is deze competitie tot stand gekomen onder toepassing van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.  
 • De competitie begint op 18 oktober 2016 en eindigt op 17 oktober 2016.
 • Alle bezoekers van de website van KiddyColors, die een product van KiddyColors in hun bezit hebben mogen deelnemen aan deze campagne. Minderjarigen hebben toestemming van hun ouder(s)/verzorger(s) nodig. KiddyColors heeft het recht om schriftelijk bewijs van toestemming te vereisen.
 • Bij deelname aan de competitie stem je in, je te houden aan deze algemene voorwaarden.
 • Onder de deelnemers verloot KiddyColors een cadeaubon ter waarde van 50Euro, te besteden op de website van KiddyColors.com. KiddyColors kiest de winnaar op basis van een ingestuurde foto, die gepubliceerd is op Facebook en/of Instagram met gebruik van de hasthags #kiddycolors en/of #kiddynames
 • Bij deelname aan de campagne #Kiddynames stem je in dat KiddyColors de foto's automatisch mag gebruiken voor onze social media
 • Een deelnemer mag iedere maand deelnemen aan de campagne. Deelname aan de competitie is kosteloos.
 • KiddyColors behoudt het recht om deelnemers te diskwalificeren of te weigeren als KiddyColors het vermoeden heeft of zeker weet dat de deelname in conflict is met de opgestelde promotie of als deelname niet te goeder trouw is of op grond van andere aanvaardbare redenen.
 • Er wordt door KiddyColors geen geldelijk alternatief aangeboden.
 • KiddyColors betaalt mogelijke Kansspel belasting. KiddyColors betaalt of compenseert geen winstbelastingen van prijswinnaars.
 • De winnaar van de competitie wordt binnen vijf dagen na de laatste dag van de maand van de competitie via Facebook hiervan op de hoogte gebracht.
 • Prijzen dienen binnen een periode van een week vanaf bekendmaking op de Facebookpagina van KiddyColors gevorderd te worden. Na deze periode komen alle rechten op de prijzen te vervallen. Prijswinnaars moeten zichzelf mogelijk identificeren voordat ze de prijs kunnen vorderen.
 • Namen van de winnaars worden bekend gemaakt op de Facebook pagina van KiddyColors: https://www.facebook.com/KiddyColors-188115667925705/
 • KiddyColors mag op elk moment de algemene voorwaarden van deze competitie en promotie wijzigen of beëindigen, mits alle relevante informatie kennisgegeven wordt.
 • KiddyColors is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van afspraken door een gebeurtenis die buiten haar macht ligt. Bewijs van versturen is geen bewijs van ontvangst.
 • Je mag niets overdragen of verkopen met uw rechten of verplichtingen die verworven zijn met deze algemene voorwaarden. Informatie van de winnaars wordt bekend gemaakt op de Facebookpagina van KiddyColors. De deelnemer verleent bij het aangaan van deze competitie toestemming tot openbaarmaking van deze gegevens.
 • Je naam wordt alleen door KiddyColors gebruikt om de winnaars bekend te maken. Gegevens zullen niet aan derden geleverd worden.
 • Deze algemene voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse Wet. Deze competitie is in overeenkomst met de wet van de Nederlandse Staat. Als je deelneemt aan deze competitie, moet je er van bewust zijn dat je de lokale wetgeving van het land waar je verblijft, moet naleven. In het geval je deelname illegaal is volgens de lokale wetgeving, dan wordt je deelname als ongeldig verklaard.
 • Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt beschouwd als ongeldig of onuitvoerbaar, zal de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen worden door een bepaling die wel geldig en afdwingbaar is en die zoveel mogelijk overeenkomt met de originele bepaling. De resterende bepalingen zullen worden afgedwongen.